Kdo jsem

Vždy jsem intuitivně tíhla k psychologickým tématům a komplikovaným otázkám  lidské duše. Už od dětství. Vzpomínám na soustředěná vnímání mezilidských vztahů a vnitřních motivů lidí v mém okolí, stejně jako na své vlastní vnitřní otázky. Věkem tato potřeba začala být čím dál víc vědomá a výběr knih pro hledání odpovědí cílenější.

Když jsem napoprvé neprošla přijímacím řízením na studiu psychologie, cítila jsem naprostou bezmoc. Psychologie byla přece od základní školy mou jedinou volbou, žádný plán B jsem neměla. Jak se ale říká, chceš-li Boha rozesmát, svěř se mu se svými plány. Najednou jsem nevěděla, co dál. Všechny další možnosti se zdály jen pouhými slepými uličkami. Jenže, když se vám zavřou jedny dveře, je potřeba otevřít jiné, a tak mé pracovní kroky tehdy vedly na oddělení RES hrudní chirurgie. Tady jsem se poprvé naprosto nepřipravená ocitla ve světě hraničních životních situací a našla zde možnost uvědomit si skutečnou křehkost každého z nás, úctu k lidskému životu a jeho skutečnou hodnotu. Na vlastní oči jsem viděla lidskou touhu bojovat o život, ale i potřebu žít “život po životě”.  

Naplno jsem si zde začala uvědomovat obsah biopsychosociálního modelu v praxi. Spojitosti různých typů onemocnění s psychickým nastavením a sociálním zázemím, vztahové interakce – to vše mne vedlo k tomu začít se psychosomatikou více zabývat.

V té době jsem se také poprvé setkala s mou profesorkou psychologie na vysoké škole MUDr. Evou Kymrovu, díky které jsem se později dostala k výkladu a studiu principů One Brain a holistického přístupu v psychologii. Životem každého z nás projde několik osudových lidí, kteří nás něčemu naučí a kteří naše životy posunou tím správným směrem. Eva Krymová byla jedním z nich. Během své praxe na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN jsem si nadále mohla ověřovat své poznatky a hypotézy získané během studia.

Po ukončení magisterského studia jsem, jako mnozí další, pocítila neuspokojení ze způsobu fungování zdravotnického systému u nás. Rozhodla jsem se pro seberealizaci mimo státní zařízení a začala pracovat „sama za sebe“. Sedm let jsem se úspěšně věnovala podnikání, práci s lidmi v oblasti managementu a komunikace. I přesto byly některé oblasti mého života ponořeny do jisté mnohoznačnosti a já se částečně cítila ve vakuu. Až když jsem sama začala objevovat svůj vlastní smysl života a začala žít život podle vlastních hodnot, začala jsem doopravdy prožívat své carpe diem.

V té době jsem začala naplno pracovat celostním přístupem a věnovat se tentokrát už plně psychoterapeutickému poradenství a mentálnímu koučinku.

Jsem přesvědčena, že cokoliv děláme poctivě a s láskou, musí dojít k úspěchu. Proto i má práce je pro mě zdrojem životní energie. Jsem vděčná, že mohu pracovat a pomáhat plnit své sny druhým a mám to štěstí, že se mohu denně setkávat s těmi, kteří se rozhodli svůj život vzít do vlastních rukou a dávat mu sami směr.

Dále jsem absolvovala:

Psychodynamická diagnostika a psychoterapie

  • raná traumatizace a teorie vztahové vazby

Psychosomatická péče – MUDr. Radkin Honzák

  • psychosomatická diagnostika

Psychosomatika

  • vliv sociálního prostředí, strategie a metody zvládání stresu, metody psychoterapie, KTB v psychosomatice a rodinná terapie

Psychosomatikcká péče II.

  • diagnostika v psychosomatice, rodina jako sociální děloha, poruchy příjmu potravy

Psychosomatickápéče

  • pokožka jako hraniční orgán a vztahové pole, pohybový aparát v biopsychosociálním kontextu, psychoterapie v onkologii a práce s onkologicky nemocnými

Diagnostika rodinných vztahů

  • se zaměřením na rodinnou strukturu, dynamiku
  • diagnostické možnosti při práci s dítětem a dospívajícím
  • práce se scénotestem, CATO, BENE-ANTHONY, FAST, kresby

Výcvik koučů 

  • s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu

 

Pravidelně se účastním balintovských skupin, odborných individuálních i skupinových supervizí.