Vítejte
Vítejte
Vítejte
Vítejte

 
 

Jsem zde pro ty z vás, kteří procházíte náročným životním obdobím nebo se zkrátka jen potřebujete poradit a ubezpečit o svých krocích. Ráda se stanu vaším průvodcem na cestě za změnou.

Mými klientkami jsou převážně ženy, které se ve většině případů ocitly “na rozcestí”, a řeší tak některou z náročných životních situací. Mou prací je vytvářet pro své klientky bezpečné a diskrétní prostředí při hledání pevné půdy pod nohama v době, kdy jejich život stojí spíše na pohyblivém písku.

Zaměřuji se na:

  • na proaktivní změnu nebo na aktivní vyrovnání se se změnami
  • na psychické a emoční obtíže související s partnerskými, rodinnými nebo jinými vztahovými krizemi
  • na proces sebepřijetí, cestu osobního rozvoje, na schopnost znovu nalézt sebevědomí a možnost seberealizace
  • na vnitřní rozpory v plnění společenských rolí
  • na témata související s kariérním růstem, ale také se vzrůstajícím tlakem na výkon a produktivitu
  • na strachy a úzkosti pramenící z obav ze selhání
  • na otázky výchovy dětí

S čím nejčastěji za mnou přicházejí mé klientky?

Jak pracuji

Věřte, že mou největší odměnou je být u toho, když začínáte žít život, jaký jste si přáli. V harmonii se sebou samými a v míru s druhými.

Při své práci kombinuji nejrůznější metody. Vždy individuálně volím tu, která nejlépe odpovídá aktuálním potřebám a konkrétní situaci „světa“ mých klientek. Mou snahou je, abyste se v mé přítomnosti cítily dobře a mohly otevřeně hovořit o tom, co vás momentálně trápí. Jen tak budeme moci nakonec spolupracovat na cestě za změnou nebo konkrétními cíli. Spolupracovat – to je to správné slovo. Upřímně bez vaší aktivity, snahy, reakce a touhy věci změnit se daleko nedostaneme.

 

Terapeut ani kouč za vás nikdy vaše problémy nebo nejistoty nevyřeší. Konkrétní kroky jsou na vás. Mým úkolem bude stát se vaším průvodcem. Vztah terapeut – klient je vztah založený na důvěře. Důvěra je tedy to, co maximálně respektuji a k čemu přistupuji s velkou pokorou.

Při své práci vycházím primárně z humanistické psychologie. Čerpám z nových poznatků přístupu Gestalt terapie,a na řešení a změnu orientované psychoterapie.

Čerpám ze současných odborných publikací a studií, které rychle reagují na potřeby psychologických, společenských a ekonomických změn a adaptačních procesů.

Chcete se objednat?

Kde nás najdete?